ประกาศขาย   709 ครั้ง   14 ต.ค. 2566 15:18:21

(8) ขายที่ดิน อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 12 ไร่ (เจ้าของขายเอง)

ตำบล เวียงเหนือ อำเภอ ปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน

9,600,000 บาท

ประกาศขาย   732 ครั้ง   14 ต.ค. 2566 15:16:32
  • 40.00 ตารางวา
ประกาศขาย   699 ครั้ง   14 ต.ค. 2566 15:14:44
ประกาศขาย   737 ครั้ง   14 ต.ค. 2566 15:13:06
ประกาศขาย   738 ครั้ง   14 ต.ค. 2566 15:11:38
ประกาศขาย   718 ครั้ง   14 ต.ค. 2566 15:07:57
  • 47.00 ตารางวา
ประกาศขาย   713 ครั้ง   14 ต.ค. 2566 15:06:44
ประกาศขาย   728 ครั้ง   14 ต.ค. 2566 15:04:57